MESAFELİ HİZMET SATIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Tekno Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti. (Firma olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Tekno Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti’ye ait olan http://www.teknotemizlik.com.tr internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Tekno Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti’ye ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde temel alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- Sorumluluklar

Firma müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile firma ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin tek seferlik, aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler firma tarafından bildirilecektir.

Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra firma, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin bilgileri açık ve net olarak müşteriye iletecek ve sipariş esnasında belirtilen tarih ve saatte hizmet başlamış olacaktır. İlgili hizmete ilişkin müşteri tarafından hatalı/eksik adres bildirimi veya hizmet talep edilen gün ve saatte müşteriye ulaşılamaması gibi müşteriden kaynaklı oluşabilecek aksaklıklar ve bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

Müşteri aldığı hizmet dâhilinde firma tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, temizlik hizmetinden faydalanırken firma tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri hizmeti dâhilinde kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan firmaya herhangi bir kusur iletilemez.

Firma, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş temizlik hizmetini satın alma sürecinde belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde sağlayacaktır. Temizlik hizmetinin sağlanacağı adres ile sipariş esnasında verilen adres arasında farklılık olması halinde hizmetin sağlanacağı adresin açıkça belirtilmemiş olmasından firma sorumlu değildir. Müşteri temizlik hizmetinin sağlanacağı yeri ve adresi açık olarak belirtmelidir.

 4- Süre

İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından firma’ya iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

5- Ücret

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dâhil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

Tekno Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ücret fatura kesim tarihinden itibaren sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya temizlik hizmetinin sağlanacağı belirtilen tarihte firmaya elden ödemekle yükümlüdür.

Ödemenin gecikmesi durumunda firma, kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

Tekno Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

6- Askıya Alınma

Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı firma, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

7- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden fazla devam etmesi halinde, firma hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek Taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 2 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- İletişim ve bilgi adresleri

Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Firma sözleşme süresi içinde müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda firma kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Tekno Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti’nin dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde, firmanın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. Siparişin internet ortamında Tekno Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti’ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Firma gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.03/05/2021

 

 

 

 

teknotemizlik.com © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.

256-bit-ssl copy
256-bit-ssl copy

teknotemizlik.com © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.